Dlaczego lastryko?

MarArt obok renowacji posadzek metodami kamieniarskimi to także maufaktura lastryko / terazzo. Z lastryka robimy wiele. Lastryko lubimy i je doceniamy. Jesteśmy zauroczeni modernistycznym wykorzystaniem lastryka. Odpowiada nam lastryko nie tylko estetycznie i technicznie ale także poniekąd filozoficznie. Lastryko w czystej formie, jest kamieniem utworzonym przez człowieka przy użyciu tylko darów natury.

Lastryko/Terrazo

Składa się z produktów mających wiele milionów lat: Klinkieru portlandzkiego – cementu i kruszyw głównie dolomitów, wapieni i bazaltów. Jest produktem ekologicznym, bardzo trwałym, wytrzymałym. Praca z lastrykiem wymaga pokory, doświadczenia i cierpliwości. Niemniej jednak dobrze wykonane lastryko oddaje swojemu twórcy satysfakcję, której my także doświadczamy.

Produkcja

Przy produkcji lastryka używamy wyłącznie produktów naturalnych. Nie wykonujemy lastryko na bazie żywic. Z ostrożnością podchodzimy do plastyfikatorów. Robimy to czego jesteśmy pewni w oparciu o surowce mineralne znane od setek lat.

Lastryko

w czystej formie jest kamieniem utworzonym przez człowieka
przy użyciu darów natury